eXTReMe Tracker
Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA
REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA
REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2015. godinu.

Član 2.

Visina troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6000 dinara.
Za lica starija od 65 godina, lica sa telesnim oštećenjem od 60 – 80%, žene i lica mlađa od 18 godina visina troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3000 dinara.
Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više ili trajno nesposobna za rad, lica sa posebnim potrebama, za ratne i mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata, visina troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 100 dinara.

Član 3.

Visina troškova iz Člana 1. i ovog pravilnika iznosi za:
1) Dnevnu dozvolu za rekreativi ribolov – 1000 dinara.
2) Višednevnu dozvolu za rekreativni ribolov – 2000 dinara.
3) Dnevnu dozvolu u zaštićenom području – 1000 dinara.
4) Višednevnu dozvolu za rekreativni ribolov u zaštićenom području – 2000 dinara.
5) Godišnju dozvolu za rekreativni ribolov u zaštićenom području – 4000 dinara.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov („Službeni glasnik RS”, broj 107/14).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-170/14-17
U Beogradu, 25. decembra 2014. godine
MINISTAR
prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Podsećamo, da je u važećem “Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda”, Odlukom Ustavnog suda od 14.03.2013.godine, prestala da važi odredba, da godišnja dozvola za rekreativni ribolov važi uz člansku kartu ribolovne organizacije.

Dakle, posle ovog datuma, članarina nije obavezna kategorija uz kupovinu dozvole, i njeno (ne)plaćanje ni na koji način ne uslovljava validnost ribolovačke dozvole za rekreativni ribolov. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pravilnik za 2017. godinu možete pogledati OVDE.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Facebook