eXTReMe Tracker
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

Na osnovu člana 11. stav 2. i člana 31. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS” broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, program i način polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara (u daljem tekstu: stručni ispit).

Član 2.

Stručni ispit može da polaže lice starije od 18 godina.

Član 3.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prijava iz stava 1.ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) vrsta stručnog ispita za koji se prijavljuje;

2) ime i prezime kandidata;

3) jedinstveni matični broj kandidata;

4) prebivalište i adresu stanovanja.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana prilažu se sledeća dokumenta:

1) uverenje o državljanstvu;

2) izvod iz matične knjige rođenih;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu održavanja stručnog ispita objavljuje se najmanje 15 dana pre datuma njegovog održavanja na veb stranici Ministarstva.

Član 4.

Stručni ispit polaže se po programu propisanom ovim pravilnikom.

Član 5.

Program za polaganje stručnog ispita za ribočuvara obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, kao i poznavanje ribljeg fonda Republike Srbije.

Član 6.

Program za polaganje stručnog ispita za ribara obuhvata proveru poznavanja zakona koji se odnose na zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, propisa o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda, propisa o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredeni ribolov kao i načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov, kao i poznavanje ribljeg fonda Republike Srbije.

Član 7.

Stručni ispit polaže se pisano.

Član 8.

O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik.

U zapisnik o polaganju stručnog ispita unose se svi podaci koji su od značaja za tok ispita kao i ocene ispitivanih kandidata.

Zapisnik o polaganju stručnog ispita potpisuju članovi komisije.

Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ukoliko je tačno odgovorio na više od 75% postavljenih pitanja.

Ocena stručnog ispita izražava se sa „položio” i „nije položio”.

Ocena komisije je konačna.

Kandidat koji se ne pojavi u zakazanom terminu ili koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.

Kandidatu koji je položio stručni ispit za ribočuvara izdaje se uverenje o položenom stručnom ispitu.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj 110-00-163/2009-01
U Beogradu, 10. februara 2010. godine
MINISTAR
Dr Oliver Dulić, s.r.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook