eXTReMe Tracker
Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

“Službeni glasnik RS”, br. 73/2010

Na osnovu člana 33. stav 7. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

Član 1.

Dozvola za privredni ribolov izdaje se za jednu kalendarsku godinu na Obrascu D-1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Obrazac D-1 je veličine 98 x 68 mm i odštampan je crnim slovima na tvrdoj hartiji bele boje i plastificiran je.

Član 3.

Obrazac D-1 sadrži tekst: “Republika Srbija”, naziv ribarskog područja, naziv korisnika ribarskog područja, km rečnog toka, ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta ribara, fotografiju ribara dimenzija 30 x 35 mm, rok važenja dozvole, serijski broj dozvole, datum izdavanja dozvole, broj ugovora, broj u registru privrednih ribara, prostor za hologramski znak i prostor za pečat korisnika i potpis odgovornog lica.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov (“Službeni glasnik RS”, broj 82/09).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook