eXTReMe Tracker
Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

 PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA GRANICA RIBARSKOG PODRUČJA

 Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 79/2009 od 28.9.2009. godine.

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obeležavanja granica ribarskog područja.

Član 2.

Granice ribarskog područja obeležavaju se tablama veličine najmanje 80 h 50 cm, tako da se bez smetnji mogu uočiti.

Tabla mora biti napravljena od čvrstog i trajnog materijala, na samonosećem stubu, na visini najmanje jedan metar od podloge.

Tabla je obojena žutom bojom, a tekst se ispisuje štampanim slovima crne boje, koja zauzimaju najmanje 80% površine table i sadrži:

1) naziv ribarskog područja;

2) naziv, adresu i kontakt telefon korisnika ribarskog područja;

3) levu i desnu strelicu iznad kojih je upisana u metrima udaljenost granica ribarskog područja od mesta na kome je tabla postavljena.

Član 3.

Tabla kojom se obeležava granica ribarskog područja postavlja se na granici dva susedna ribarska područja, a po potrebi i na prilazu ribolovnoj vodi ribarskog područja.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja, odnosno dela ribarskog područja na kojem je zabranjen ili ograničen ribolov (“Službeni glasnik RS”, broj 49/95).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-66/2009-05
U Beogradu, 15. septembra 2009. godine
Ministar,
Dr Oliver Dulić, s.r.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook