eXTReMe Tracker
Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda

Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda

Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 13/2010 od 12.3.2010. godine.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se kategorizacija ribolovnih voda.

Član 2.

Ribolovne vode za privredni, rekreativni i sportski ribolov, svrstavaju se u dve kategorije:

1) ribolovne vode prve kategorije koje obuhvataju sve prirodne i veštačke ribolovne vode;

2) ribolovne vode druge kategorije koje mogu biti prirodne i veštačke ribolovne vode, osim korita za malu vodu vodotoka reka, vodotoci reka u kojima je maseni udeo potočne pastrmke i lipljena veći od 70% i delovi vodotoka koje naseljava mladica, i na njima se rekreativni ribolov obavlja na osnovu doplatne dozvole za rekreativni ribolov u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Član 3.

Ribolovne vode druge kategorije moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) zadovoljavajući kvalitativni i kvantitativni sastav ribljeg fonda na osnovu ocene stanja i produkcionih odlika ribljeg naselja ribolovne vode;

2) maseni udeo autohtonih vrsta mora biti veći od 70%;

3) da su na njima preduzete mere u cilju zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda (poribljavanje, izvršeno investiranje i sl.).

Član 4.

Pored kriterijuma iz člana 3. ovog pravilnika, ribolovne vode druge kategorije moraju ispunjavati i jedan od sledećih kriterijuma:

1) utvrđen režim zaštite prirode;

2) povećan broj ribolovaca koji gravitira ribolovnoj vodi (blizina velikih naseljenih mesta, broj prodatih dnevnih dozvola i dr.);

3) turistički potencijal.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-160/2009-01
U Beogradu, 1. marta 2010. godine
Ministar,
Dr Oliver Dulić, s.r.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook