eXTReMe Tracker
Pravilnik o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja

Pravilnik o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja

Nacrt Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIK O FORMI, SADRŽAJU I OBIMU FINALNOG IZVEŠTAJA O KORIŠĆENjU RIBARSKOG PODRUČJA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju forma, sadržaj i obim finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja.

Član 2.

Finalni izveštaj o korišćenju ribarskog područja korisnik dostavlja ministarstvu u pisanoj i elektronskoj formi. Finalni izveštaj o korišćenju ribarskog područja sadrži sve relevantne podatke prikazane u godišnjim izveštajima o korišćenju ribarskog područja i svojim obimom mora biti isti ili veći od obima podataka sadržanim u godišnjim izveštajima o korišćenju ribarskog područja.

Član 3.

Finalni izveštaj o korišćenju ribarskog područja sadrži:

1) podatke o korisniku ribarskog područja;

2) podatke o ribarskom području;

3) osnovne hidrološke, biološke, fizičke, hemijske i druge karakteristike voda ribarskog područja;

4) podatke o kategorizizaciji ribolovnih voda, ribljim vrstama u vodama ribarskog područja, procenu njihove biomase (količine) i godišnje produkcije sa posebnim osvrtom na ribolovno najznačajnije vrste, a na osnovu Programa upravljanja ribarskog područja;

5) preduzete mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

6) sprovedena poribljavanja po vrstama i količini riba i vremenu i mestu poribljavanja;

7) preduzete mere za zaštitu ribljih plodišta, riba i riblje mlađi sa plavnih područja;

8) dozvoljeni izlov ribe po vrstama i količinama na osnovu godišnjeg prirasta ribljeg fonda;

9) preduzete mere unapređenja ribolovnih aktivnosti, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;

10) organizaciju ribočuvarske službe i broj ribočuvara;

11) podatke o radu ribočuvarske službe (prilog 1);

12) ekonomske pokazatelje korišćenja ribarskog područja;

13) sredstva utrošena za sprovođenje programa upravljanja ribarskim područjem za svaku godinu pojedinačno i zbirno, kao i način obezbeđivanja i korišćenja tih sredstava;

14) svaku promenu na ribarskom području koja je od značaja za korišćenje ribarskog područja. Podaci iz stava 1. tač. 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12) i 13) prikazuju se uporednim pregledom za svaku godinu korišćenja ribarskog područja, tabelarnim prikazom.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku Republike Srbije”.

U Beogradu, 2009. godine
MINISTAR
Dr Oliver Dulić

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook