eXTReMe Tracker
Vazeci zakoni i pravilnici o ribolovu

Zakoni i Pravilnici

Važeći Zakoni, Pravilnici, Rešenja, Naredbe, Odredbe i Priručnici o ribolovu, ribarstvu, vodama i zažtiti životne sredine.

Poštovane kolege i ljubitelji ribolova, predstavljamo vam kompletnu bazu aktuelnih, najvažnijih, najpotrebnijih i najkorisnijih Zakona, Rešenja, Pravilnika, Naredbi, Odredbi i Priručnika o ribolovu, vodama, prirodi i zaštiti životne sredine u Srbiji, propisanih od strane nadležnog(ih) Ministarst(a)va, a objavljenih u “Službenom glasniku Republike Srbije“, kako bi ste sve imali na jednom mestu, i kako ne bi lutali kada vam nešto od toga zatreba.

Važeći zakoni, naredbe, rešenja, pravilnici, odredbe, i priručnici
ZAKON o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014)
ZAKON o zaštiti pritode (“Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010)
ZAKON o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS” br.135/2004 i 36/2009)
ZAKON o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016)
ZAKON o registraciji sportskih organizacija i udruženja (“Sl. glasnik RS” br. 8/1997)
KORISNICI voda u Srbiji
REŠENJE o ustanovljavanju ribarskih područja ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
NAREDBA o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda (“Sl. glasnik RS”, br. 56/15)
PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 89/17)
PRAVILNIK o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2016 )
PRAVILNIK o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (“Sl.glasnik RS”, br. 9/2017)
PRAVILNIK o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 73/2010)
PRAVILNIK o sadržini obrasca dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2015)
PRAVILNIK o načinu vodjenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 104/2009)
PRAVILNIK o kategorizaciji ribolovnih voda (“Sl. glasnik RS” br. 13/2010)
PRAVILNIK o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/09)
PRAVILNIK o sadržini i načinu vodjenja registra privrednih ribara (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/09)
PRAVILNIK o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama (“Sl. glasnik RS” br. 71/2010)
PRAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 26/09)
PRAVILNIK o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vodjenja registra izdatih licenci za ribočuvara (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/09)
PRAVILNIK o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/09)
PRAVILNIK o načinu obeležavanja granica ribarskog područja (“Sl. glasnik RS” br. 79/2009)
PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za ribočuvare (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/09, 71/09, 79/09, 82/09, 84/09, 104/09, 7/10, 13/10)
PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za ribara (na osnovu “Sl. glasnika RS” br. 36/2009 i 104/2009)

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Najtraženiji pojmovi: Ribolovački zakoni, PRAVILNIK o sadržini i načinu vodjenja registra privrednih ribara, ribolovačke odredbe, ribolov, zakon o ribolovu, ribolovna pravila, pravila u ribolovu, službeni glasnik republike Srbije, PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za ribara, ribolovački zakoni, važeći zakoni o ribolovu, zakon za izdavanje ribolovačke dozvole, naredba o merama za ocuvanje i zastitu ribljeg fonda, zakon o upravljanju vodama, PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za ribočuvare, zakon o načinu vodjenja evidencije o ulovu ribe, ZAKON o zaštiti pritode, pravilnik o načinu alatima i sredstvima za privredni ribolov, pravilnik o načinu opremi i sredstvima u rekreativnom ribolovu, pravilnik o visini troškova za izdavanje godisnje dozvole za rekreativni ribolov, pravilnik o merama za očuvanje i zastitu zivotne sredine, pravilnik o merama za ocuvanje i zastitu ribljeg fonda, zakon o zastiti i odrzivom koriscenju ribljeg fonda, zakon o registraciji sportski udruzenja, ribolovačke dozvole, PRAVILNIK o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov, izdavanje ribolovačkih dozvola, cene ribolovackih dozvola, izgled obrazaca ribolovackih dozvola, PRAVILNIK o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vodjenja registra izdatih licenci za ribočuvara, izgled obrasca dozvole za privredni ribolov, PRAVILNIK o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja, izgled obrasca dozvole za rekreativni ribolov, PRAVILNIK o načinu obeležavanja granica ribarskog područja, uredba o sportskom ribolovu 2013, uredba o rekreativnom ribolovu 2013, novi zakon o ribarstvu, novi zakon o ribolovu, ribolov novi zakon, ZAKON o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda 2014, PRAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara, Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribočuvare, Rešenje o određivanju ribarskih područja, Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog, Pravilnik o uslovima i nacinu organizovanja ribocuvarske sluzbe obrascu ribocuvarske legitimacije i izgledu ribocuvarske znacke, PRAVILNIK o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov, Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribocuvara i nacinu vodjenja registra izdatih licenci za ribocuvara, PRAVILNIK o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov, Pravilnik o uslovima programu i nacinu polaganja strucnog ispita za ribocuvara i strucnog ispita za ribara, PRAVILNIK o načinu vodjenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca, Pravilnik o programu monitoringa radi pracenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, PRAVILNIK o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke, Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja registra privrednih ribara, PRAVILNIK o kategorizaciji ribolovnih voda, Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja registra privrednih ribara, PRAVILNIK o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, Pravilnik o formi sadrzaju i obimu finalnog izvestaja o koriscenju ribarskog podrucja, Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda, Zakon o zastiti zivotne sredine, Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribara, Zakon o vodama, Zakon o odredjivanju ribarskih podrucjaPRAVILNIK o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu
Facebook