eXTReMe Tracker
Ribolov Archives - Page 4 of 10 - Ribolov

All posts tagged "Ribolov"

 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

  Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANjA I ODUZIMANjA LICENCE ZA RIBOČUVARA...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

  Na osnovu člana 11. stav 2. i člana 31. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS” broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi Pravilnik o uslovima, programu i načinu...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama

  Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra privrednih ribara

  Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljegfonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA REGISTRA PRIVREDNIH RIBARA Član 1. Ovim...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja

  Nacrt Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi PRAVILNIK O FORMI, SADRŽAJU I OBIMU FINALNOG IZVEŠTAJA O KORIŠĆENjU...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda

  Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku...

  • Posted February 18, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o zaštiti životne sredine

  ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 135/2004 i 36/2009 I  OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribara

  PRIRUČNIK ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA SADRŽAJ: Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/2014) Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o vodama

  Z A K O N  O  VODAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o zaštiti prirode

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2009 i 88/2010 (pogledaj i čl. 55-59). I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
Facebook