eXTReMe Tracker
ribolov zakon Archives - Page 2 of 3 - Ribolov

All posts tagged "ribolov zakon"

 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o zaštiti životne sredine

  ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 135/2004 i 36/2009 I  OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribara

  PRIRUČNIK ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA SADRŽAJ: Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/2014) Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o vodama

  Z A K O N  O  VODAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o zaštiti prirode

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2009 i 88/2010 (pogledaj i čl. 55-59). I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti...

  • Posted February 17, 2015
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

  Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi   NAREDBU O MERAMA ZA OČUVANjE I ZAŠTITU RIBLjEG FONDA (“Službeni...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

  Na osnovu Člana 41. Stav 8. “Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda” (“Sl. glasnik RS, broj 128/14) Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe i izgledi jedinstvenog obrasca za rekreativni ribolov

  “Službeni glasnik RS”, br. 104/2009 Na osnovu člana 37. stav 3. i člana 43. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi  PRAVILNIK o...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

  Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu (Službeni glasnik...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

  “Službeni glasnik RS”, br. 73/2010 Na osnovu člana 33. stav 7. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi PRAVILNIK o sadržini obrasca godišnje dozvole za...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
 • Vrednost godišnje dozvole
  Zakon o registraciji sportskih organizacija i udruženja

  „Službeni glasnik RS”, broj 8 od 21. II 1997. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrazac registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza (u daljem tekstu: registar). Član 2. Registar se...

  • Posted January 16, 2013
  • 0
Facebook