eXTReMe Tracker
Ribe naših voda

Ribe naših voda

By on 11/11/2011

Poštovani ljubitelji ribolova i Ribolovačkog Portala Srbije, dobrodošli na stranicu gde se možete upoznati sa dominantnim ribljim vrstama u vodama na ovim prostorima, videti koje su vrste riba zastupljene u vodama Srbije, upoznati se sa tehničkim karakteristikama svake vrste posebno. Od osnovnih informacija: izgleda, maksimalne težine i dužine, staništa, starosti, vremenu mrešćenja i broju mlađi koje izbacuju godišnje, načinu hranjenja i vrstama hrane koju koriste, priborom i mamcima kojima ih možete pecati, pa sve do zakonskih normativa za svaku vrstu ribe ponaosob, koje morate – ili bi ste trebali ispoštovati prilikom pecanja. Uživajte i BISTRO!

Domaći naziv

Latinski naziv

Porodica

Amur beli Ctenopharyngodon idella Cyprinidae
Babuška Carassius gibelio Cyprinidae
Bass Micropterus salmoides Centrarchidae
Belica Leucaspius delineatus Cyprinidae
Bodorka Rutilus rutilus Cyprinidae
Bucov  Aspius aspius Cyprinidae
Crvenperka Scardinius erythrophthalmus Cyprinidae
Grgeč Perca fluviatilis Percidae
Deverika Abramis brama Cyprinidae
Jaz Leuciscus idus Cyprinidae
Karaš Carassius carassius Cyprinidae
Kečiga – kratkonosa Acipenser nudiventris Acipenseridae
Kečiga – dugonosa Acipenser ruthenus Acipenseridae
Klen Leuciscus cephalus Cyprinidae
Klenić Leuciscus leuciscus Cyprinidae
Krkuša Gobio gobio Cyprinidae
Krupatica Blicca bjoerkna Cyprinidae
Leteća riba Exocoetidae Beloniforme
Linjak Tinca tinca Cypriniformes
Lipljen Thymallus thymallus Salmonidae
Manić Lota lota Lotidae
Mladica Hucho hucho Salmonidae
Moruna Huso huso Acipenseridae
Mrena Barbus barbus Cyprinidae
Mrena – potočna Barbus meridionalis Cyprinidae
Paklara Lampetra fluviatilis Petromyzontidae
Pastrmka – glavatica Salmo marmoratus Cuvier Salmonidae
Pastrmka – jezerska Salmo truta morpha lacustris Salmonidae
Pastrmka – kalifornijska Parasalmo gairdneri Salmonidae
Pastrmka – ohridska Salmo letnica Salmonidae
Pastrmka – potočna Salmo truta morpha fario Salmonidae
Pucavac (Gaovica) Rhodeus sericeus amarus Cyprinidae
Skobalj Chondrostoma nasus Cyprinidae
Smuđ Stizostedion lucioperca Percidae
Smuđ – kamenjar Stizostedion volgensis Percidae
Som Silurus glanis Siluridae
Sunčica Lepomis gibbosus Centrarchidae
Tolstolobik beli Hypophthalmichthys molitrix Cyprinidae
Šaran Cyprinus carpio Cyprinidae
Šljivar Vimba vimba Cobitidae
Štuka Esox lucius Esocidae

……

Nikola Jovanović
Glavni urednik

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Ribolovački Portal Srbije

About Ribolovački Portal Srbije

Ribolovački Portal Srbije.

2 Comments

 1. Masterbih

  19/12/2011 at 04:10

  Mnogo lepo.

  Puno uspeha..

  • Ribolovački Portal Srbije

   Ribolovački Portal Srbije

   19/12/2011 at 16:03

   Hvala druže, čast je dobiti takvo mišljenje od takvog ribolovca i čoveka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook