eXTReMe Tracker
PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU - Ribolov

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNjE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK
O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU
(“Sl. glasnik RS”, br. 96/2016 od 02.12.2016.)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu.

Član 2

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.

Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.

Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Član 3

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim:

1) za zaštićena područja: Park prirode “Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jelašnička klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jerma”, Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja” i Zaštićeno stanište “Bara Trskovača”, u kojima iznosi 2.000 dinara;

2) za zaštićena područja: Nacionalni park “Đerdap”, Specijalni rezervat prirode “Uvac”, Park prirode “Palić” i Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero”, u kojima iznosi 5.000 dinara;

3) za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Klisura reke Gradac”, u kome iznosi 10.000 dinara.

Član 4

Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.

Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Broj 119-01-326/16-17

U Beogradu, 25. oktobra 2016. godine

MINISTAR
Branislav Nedimović

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ovde se samo po sebi nameće jedno pitanje, zašto se sa donošenjem ovog Pravilnika kasni tri meseca, pa se time i dobija odgovor o sveopštem stanju u kome se nalazi naša “pravna država”, svi segmenti u njoj, pa tako (i logično) i oblast ribolova ili ribarstva, poštovane kolege – svejedno je kako ga zovemo.

Tome u prilog, svakako, ide i donošenje ovog Pravilnika, koji je  donešen mimo i u suprotnosti sa “Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda“, koji to ( za rekreativni ribolov) definiše u Članu 42. – po kome je krajnji rok za donošenje Pravilnika o ceni dozvole za narednu godinu – 01. septembar tekuće godine, a ovaj Pravilnik za 2017. je u Službeni glasnik ubačen 02. decembra.
“Svega” 3 meseca nakon krajnjeg (zakonskog) roka koji je za to predviđen.
Logično, kao takav je i apsolutno u suprotnosti sa Zakonom koji to definiše.
Ako je to pokazatelj kako se odvija i kako će se odvijati (i) konkurs o dodeli voda ( ovaj put na 10 godina)… onda nam se nikako ne piše dobro!

Evo tog Člana 42. koji definiše ovo o čemu pričam:

….
“Član 42.
Vrednost dozvole za rekreativni ribolov iz člana 41. st. 1. i 6. ovog zakona određuje ministar najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana, izdaje se u vrednosti koja je otisnuta na obrascu dozvole za rekreativni ribolov.

Sredstva ostvarena izdavanjem dozvole iz stava 1. ovog člana prihod su korisnika, odnosno upravljača zaštićenog područja i koriste se u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Troškovi distribucije dozvola za rekreativni ribolov mogu iznositi najviše 5% od vrednosti dozvole za rekreativni ribolov.”
….

Samo ne znam i nikako mi ne ide u glavu, zašto je nadležnom ministarstvu trebalo ovoliko prekoračenje vremena da prepišu (iskopiraju) prošlogodišnji Pravilnik i promene ga sa desetak reči, koje se odnose na proširenje liste zaštićenih područja iz kategorije 2000 dinara – Specijalni rezervat prirode “Jerma” i Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja.
Da li iko živ (i normalan) može da odgonetne tako nešto…
Ovim prekoračenjem (koji ništa suštinski nije i ne može da promeni) je samo uvedena “pravna labilnost” i oborivost ovog Pravilnika – na koju mnoge kolege, sa pravom, mogu da se pozivaju, tim pre, što je sasvim izvesno da će dozvole i ove godine značajno kasniti – što je uvek dodatno iritantno za one koji ih redovno (i skupo) plaćaju.

Podsećam, da je u (novom) važećem “Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda”, Odlukom Ustavnog suda od 14.03.2013. godine, prestala da važi odredba iz starog Zakona, pri kome je godišnja dozvola za rekreativni ribolov važila ISKLJUČIVO uz člansku kartu ribolovne organizacije.

Dakle, posle ovog datuma, članarina nije obavezna kategorija koja ide uz kupovinu dozvole, i njeno (ne)plaćanje ni na koji način ne uslovljava validnost ribolovačke dozvole za rekreativni ribolov. Dobrovoljna je, i plaća se na osnovu savesti ribolovca a na osnovu (ne)zadovoljstva radom organizacije kojoj se plaća, te niko nema pravo da je naplati mimo volje onoga koji je plaća, a činjenica je da je još uvek MNOGI nelegalno i prisilno naplaćuju, mimo volje kolega ribolovaca.

Nikola Jovanović
glavni urednik

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OVDE možete pogledati i sve preostale zakone, pravilnike, odredbe, naredbe i rešenja koja su vezana za oblast ribarstva.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Facebook