eXTReMe Tracker
Ne zaboravite, u toku je lovostaj na sve vrste pastrmki

Ne zaboravite, u toku je lovostaj na sve vrste pastrmki

By on 31/12/2013

Poštovane kolege ribolovci,
u poslednjem danu stare 2013. godine, koristim priliku da vas podsetim da je u toku lovostaj na sve vrste pastrmki.

POTOCNA PASTRMKA (Salmo trutta), MAKEDONSKA PASTRMKA (Salmo macedonicus), DRIMSKA PASTRMKA (Salmo farioides), DUŽIČASTA PASTRMKA (Oncorhynchus mykiss), OHRIDSKA PASTRMKA (Salmo letnica), i obe vrste Zlatovčica – POTOČNA ZLATOVČICA (Salvelinus fontinalis) i JEZERSKA ZLATOVČICA (Salvelinus alpinus), u zvaničnom su lovostaju od 01.X – 01.III

Lovostaj na sve vrste pastrmki od 01. X - 01. III

Lovostaj na sve vrste pastrmki od 01. X – 01. III

Naravno, zvanični lovostaj više nije nikakvo merilo zaštite riba, i dokaz da se riba zaista mresti baš onda kada joj to zvanični kalendar lovostaja propisuje, pa do promene ili ukidanja istog, za šta se nadam da će se desiti što pre, posebno vas molim da kada prepoznate mrest na lokaciji na kojoj pecate, o tome obavestite nadležnu ribočuvarsku službu i o tome javno pišete i dajete obaveštenja. Sve više vrsta riba se mresti daleko od perioda kad im kalendar lovostaja to nalaže, potpuno nezaštićene i prepuštene svesti ali i savesti – kojih je sve manje.
Razlog?
Opšte je poznato da se riba mresti na osnovu temperature i određene pH vrednosti vode (na šta utiču mnogo makro i mikro faktora), što usled promene klime više nije slučaj u kalendarom propisanom periodu, pa je sada apsolutno jasno da ni to više nije osnovno i jedino merilo, već isključivo potreba za opstankom i produžetkom vrste, koje su uslovljavljene sposobnošću prilagođavanja kako bi to ostvarile. Zato se sve češće riba mresti isključivo onda kada se oseća sigurnom (i ako se oseća sigurnom), a većina vrsta ribe ikru nosi tokom cele godine. Tako poslednjih godina imamo primere da se na pojedinim lokacijama štuka, skobalj, PA ČAK I ŠARAN, mreste tokom novembra, decembra i januara, onda kada su daleko od zvaničnog lovostraja i tog vida “prividne zaštite”. Takođe ima primera da se pojedine vrste riba poput klena i šljivara (ponovo između ostalih) mreste i po dva ili tri puta tokom godine. Ako uzmemo u obzor da 01. marta ove (još uvek tekuće 2013. godine), pastrmka nije potpuno završila sa mrestom, iako uz mladicu, ima najduži “zvanični” lovostaj, ovaj apel treba u tom smislu shvatiti kao nešto u šta svi trebamo maksimalno da se uključimo, kako bi omogućili ribama da se  mreste bezbedno i do kraja. I kako bi se u budućnosti osećale sigurnim da uopšte i uđu u mrest.

Kada sve ovo znamo, to je zaista najmanje što možemo da učinimo kako bi ribama omogućili dostojanstven mrest do kraja. To je prva karika u lancu koju moramo povezati i spojiti, zarad unapređenja i održivog razvoja ribljeg fonda, koji je pak potreban i neophodan uslov, za opstanak lanca ishrane i ravnoteže prirode, između svega ostalog.

Jedino ćemo tako sačuvati prirodu, ali i ribolov kao granu, sportsku disciplinu i deo nje (prirode), kako zarad onih od kojih smo je nasledili, tako i  zarad onih od kojih smo je pozajmili, a to su naša deca i pokoljenja koja dolaze.

Želim vam zdravu, srećnu, punu ljubavi, BISTRU I POŠTENU NA VODI,  Novu 2014. godinu. Koja je, nadam se, bila bolja od prethodne i lošija od naredne. 

Nikola Jovanović
Glavni urednik

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Ribolovački Portal Srbije

About Ribolovački Portal Srbije

Ribolovački Portal Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook