eXTReMe Tracker
Izašao novi Pravilnik o cenama dozvola za 2017. godinu - Ribolov

Izašao novi Pravilnik o cenama dozvola za 2017. godinu

By on 07/12/2016

PRAVILNIK
O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU
(“Sl. glasnik RS”, br. 96/2016 od 02.12.2016.)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu.

Član 2

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.

Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.

Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Član 3

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim:

1) za zaštićena područja: Park prirode “Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jelašnička klisura”, Specijalni rezervat prirode “Jerma”, Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja” i Zaštićeno stanište “Bara Trskovača”, u kojima iznosi 2.000 dinara;

2) za zaštićena područja: Nacionalni park “Đerdap”, Specijalni rezervat prirode “Uvac”, Park prirode “Palić” i Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero”, u kojima iznosi 5.000 dinara;

3) za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika “Klisura reke Gradac”, u kome iznosi 10.000 dinara.

Član 4

Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.

Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Broj 119-01-326/16-17

U Beogradu, 25. oktobra 2016. godine

MINISTAR
Branislav Nedimović

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ovde se samo po sebi nameće jedno pitanje, zašto se sa donošenjem ovog Pravilnika kasni tri meseca, pa se time i dobija odgovor o sveopštem stanju u kome se nalazi naša “pravna država”, svi segmenti u njoj, pa tako (i logično) i oblast ribolova ili ribarstva, poštovane kolege – svejedno je kako ga zovemo.

Tome u prilog, svakako, ide i donošenje ovog Pravilnika, koji je  donešen mimo i u suprotnosti sa “Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda“, koji to ( za rekreativni ribolov) definiše u Članu 42. – po kome je krajnji rok za donošenje Pravilnika o ceni dozvole za narednu godinu – 01. septembar tekuće godine, a ovaj Pravilnik za 2017. je u Službeni glasnik ubačen 02. decembra.
“Svega” 3 meseca nakon krajnjeg (zakonskog) roka koji je za to predviđen.
Logično, kao takav je i apsolutno u suprotnosti sa Zakonom koji to definiše.
Ako je to pokazatelj kako se odvija i kako će se odvijati (i) konkurs o dodeli voda ( ovaj put na 10 godina)… onda nam se nikako ne piše dobro!

Evo tog Člana 42. koji definiše ovo o čemu pričam:

….
“Član 42.
Vrednost dozvole za rekreativni ribolov iz člana 41. st. 1. i 6. ovog zakona određuje ministar najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana, izdaje se u vrednosti koja je otisnuta na obrascu dozvole za rekreativni ribolov.

Sredstva ostvarena izdavanjem dozvole iz stava 1. ovog člana prihod su korisnika, odnosno upravljača zaštićenog područja i koriste se u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Troškovi distribucije dozvola za rekreativni ribolov mogu iznositi najviše 5% od vrednosti dozvole za rekreativni ribolov.”
….

Samo ne znam i nikako mi ne ide u glavu, zašto je nadležnom ministarstvu trebalo ovoliko prekoračenje vremena da prepišu (iskopiraju) prošlogodišnji Pravilnik i promene ga sa desetak reči, koje se odnose na proširenje liste zaštićenih područja iz kategorije 2000 dinara – Specijalni rezervat prirode “Jerma” i Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja.
Da li iko živ (i normalan) može da odgonetne tako nešto…
Ovim prekoračenjem (koji ništa suštinski nije i ne može da promeni) je samo uvedena “pravna labilnost” i oborivost ovog Pravilnika – na koju mnoge kolege, sa pravom, mogu da se pozivaju, tim pre, što je sasvim izvesno da će dozvole i ove godine značajno kasniti – što je uvek dodatno iritantno za one koji ih redovno (i skupo) plaćaju.

Podsećam, da je u (novom) važećem “Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda”, Odlukom Ustavnog suda od 14.03.2013. godine, prestala da važi odredba iz starog Zakona, pri kome je godišnja dozvola za rekreativni ribolov važila ISKLJUČIVO uz člansku kartu ribolovne organizacije.

Dakle, posle ovog datuma, članarina nije obavezna kategorija koja ide uz kupovinu dozvole, i njeno (ne)plaćanje ni na koji način ne uslovljava validnost ribolovačke dozvole za rekreativni ribolov. Dobrovoljna je, i plaća se na osnovu savesti ribolovca a na osnovu (ne)zadovoljstva radom organizacije kojoj se plaća, te niko nema pravo da je naplati mimo volje onoga koji je plaća, a činjenica je da je još uvek MNOGI nelegalno i prisilno naplaćuju, mimo volje kolega ribolovaca.

Nikola Jovanović
glavni urednik

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OVDE možete pogledati i sve preostale zakone, pravilnike, odredbe, naredbe i rešenja koja su vezana za oblast ribarstva.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Ribolovački Portal Srbije

About Ribolovački Portal Srbije

Ribolovački Portal Srbije.

9 Comments

 1. Milan

  01/07/2017 at 21:53

  Koliko dana vazi visednevna dozvola?

 2. Stefan

  05/06/2017 at 15:31

  Ako punim 18 godina u junu a uzmem dozvolu u martu kolika je cena i do kada traje dozvola?

  • Ribolovački Portal Srbije

   Ribolovački Portal Srbije

   16/06/2017 at 10:10

   To je difinisano ovim pravilnikom kolega.
   Dakle, ukoliko u momentu kupovine dozvole još uvek nemate 18 godina, cena dozvole je 600 dinara. Ukoliko je kupite sutradan nakon 18. rođendana, koštaće Vas koliko i sva ostala lica starosti do 65 godina, koja ne spadaju u neku povlašćenu (invalidsku) grupu ili povlašćenu kategoriju, a to je 6000 dinara.
   Za sva lica ribolovna dozvola važi jednu kalendarsku godinu – od 1. januara do 31. decembra.
   Pozdrav i BISTRO!

 3. sss

  31/05/2017 at 09:37

  Da li popust na dozvolu imaju osobe obolele od malignih bolesti ili nekih drugih tezih bolesti? Hvala!

  • Ribolovački Portal Srbije

   Ribolovački Portal Srbije

   16/06/2017 at 10:04

   Poštovani,
   na to pitanje ćete odgovor morati da potražite od korisnika ribolovnog područja kojim je obuhvaćeno Vaše mesto prebivališta (gde ste prijavljeni i za koje posedujete ličnu kartu).
   Ono što Vam iz iskustva, nažalost, možemo reći je da se maligno oboljenje ne smatra invaliditetom, već samo ona stanja za koja zvanične državne ustanove daju potvrdu o invaliditetu. A to su obično oboljenja ekstremiteta ili kičme, uz invaliditet stečen u ratu – koji se ovim pravilnikom posebno definiše.
   Ponavljamo, to su uglavnom iskustva kada je o Vašem pitanju reč, ali ipak predlažemo da se detaljnije o tome raspitate kod korisnika RP kod koga kupujete dozvolu, jer iskustvo ne mora da znači da je i nedvosmislena praksa, ali je činjenica da morate imati papir koji definiše stepen Vašeg invaliditeta.
   Želimo Vam puno zdravlja!

 4. Radosavljević Milan

  25/12/2016 at 18:32

  Molim da se na godišnjim dozvolama označe i navedu imenom i prezimenom zaštićeni ribolovni reviri i područja na kojima nevaži godišnja dozvola.Samim tim izbećićemo neprijatna svadjanja i ubedjivanja lolalnih ribočuvarskih udruženja i njihovih kontrolora oko kupovine dnevnih dozvola lokalnih udruženja.Dozvole za sportski ribolov važe za teritoriju Republike Srbije ili je svako lokalno ribolovačko udruženje osporava na svojoj teritorijipa se postavlja pitanje zašto kupovati godišnju dozvolu ,,SRBIJA ŠUMA,, kada u svakoj zaostaloj barici neko lokalno udruženje naplaćuje svoje samoproklamovane dnevne dozvole.MISLITE O TOME’

  • Dusan

   14/02/2017 at 23:41

   Da li moze da se placa u ratama?

   • Ribolovački Portal Srbije

    Ribolovački Portal Srbije

    28/02/2017 at 22:43

    Kolega Dušane,
    odgovor na to pitanje potražite kod nadležnog korisnika kome plaćate dozvolu, ili njegovog ovlašćenog distributera.
    Jedino su oni nadležni za tako nešto.
    Većina korisnika dozvoljava plaćanje u ratama, uz plaćanje članarine preko cene dozvole.
    Podsećamo, ukoliko dozvolu kupujete gotovinski plaćanjem celog iznosa odjednom – NIKO NEMA PRAVO DA VAM NAPLATI ČLANARINU!
    Pozdrav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook