Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
Zakon o registraciji sportskih organizacija i udruženja

Autor Tema: Zakon o registraciji sportskih organizacija i udruženja  (Pročitano 4906 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Karlitto

 • Ribolovački Forum Srbije
 • Administrator
 • *****
 • Thank You
 • -Given: 7
 • -Receive: 0
 • Poruke: 828
 • Popularnost: 50
 • Pol: Muškarac
 • Ribolovački Forum Srbije
 • Referrals: 6
  • Riboloački Portal Srbije
Zakon o registraciji sportskih organizacija i udruženja
« poslato: 25 Jun 2013, 04:09:38 »
„Službeni glasnik RS”, broj 8 od 21. II 1997.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrazac registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza (u daljem tekstu: registar).

Član 2.

Registar se sastoji od knjige sa vecim brojem istovetnih registarskih listova, izrađenih na beloj hartiji, i zbirke isprava.

Svaki registarski list ima svoj broj, a brojevi registarskih listova se kontinuirano nastavljaju kroz sve knjige registra.

Registarski list se vodi na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Na omotu knjige registra upisuje se tekst: “Republika Srbija, Ministarstvo za omladinu i sport” i redni brojevi upisa.

Član 4.

Upis u registar sportske organizacije kao udruženja, sportskog društva i saveza (u daljem tekstu: organizacija) vrši se na osnovu prijave.

Podaci u registru mogu se obrađivati i kompjuterom primenom jedinstvenih standarda.

Podaci upisani u registarski list su javni.

Član 5.

Registarski list sadrži rubrike u koje se upisuju: redni broj lista; prenos sa registarskog broja; datum upisa u registar; naziv organizacije; sedište i adresa organizacije; imena osnivača, njihova adresa i lični broj; članstvo u drugoj organizaciji, njen naziv, sedište i adresa; organi u organizaciji; upravljanje organizacijom; vrsta sportske aktivnosti; lično ime,adresa i lični broj lica olaščenog za zastupanje i predstavljanje organizacije; broj rešenja o upisu i datum donošenja; osnivački ulog; naziv dela organizacije koji ima određena ovlašćenja u pravnom prometu; podaci o rešenju o zabrani rada organizacije; podaci o brisanju iz registra; datum usvajanja statuta; redni broj registra pod kojim je izvršen raniji upis, broj rešenja o upisu i naziv organa koji je upis izvršio; napomene.

U registar se upisuju i promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Uz prijavu za upis u registar prilažu se isprave o podacima koji se upisuju u registar.

Član 6.

Zbirka isprava sadrži: zapisnik o radu osnivačke skupštine, odnosno o radu nadležnog organa koji je doneo odluku o transformaciji organizacije; akt o osnivanju organizacije sa overenim potpisima osnivača; odluku nadležnog organa organizacije o transformaciji organizacije; statut organizacije; odluku o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje organizacije; odluku o davanju ovlašćenja za podnošenje prijave; prijavu za razvrstavanje po delatnosti jedinice razvrstavanja; overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje; primerak rešenja o upisu u registar; overenu kopiju rešenja o ranijem upisu u registar društvenih organizacija i udruženja građana; statut međunarodne organizacije u koju je organizacija učlanjena, u originalnom tekstu i prevodu; sve priloge uz prijavu, odnosno isprave na osnovu kojih je izvršen upis ili promena podataka u registru.

Zbirka isprava vodi se za svaku organizaciju upisanu u registar i označena je brojem registarskog lista organizacije.

Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv organizacije upisane u registar i registarski broj pod kojim je izvršen upis.

Član 7.

Rubrike u registru popunjavaju se čitko štampanim slovima, a upisani tekst ne sme se ispravljati i brisati.

Izuzetno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom linijom i stavljanjem parafa ovlašćenog službenog lica i datuma ispravke. Ako su u pitanju veće pogreške ceo upis se poništava precrtavanjem registarskog lista dvema paralelnim kosim linijama i upis se vrši na prvom slobodnom listu.

Član 8.

Ako organizacija ima više od dva osnivača, u odgovarajuću rubriku se unose imena osnivača koji su na popisu osnivača navedeni pod rednim brojevima 1, 2. i 3, i podatak o ukupnom broju osnivača.

Ako organizacija nema u trenutku osnivanja poslovne prostorije, kao adresa organizacije označava se adresa lica koje je zastupa i predstavlja.

Član 9.

Upis promene određene činjenice ili podatka upisanog u registar vrši se u odgovarajućoj rubrici registarskog lista, neposredno pored osnovnog upisa koji se precrtava crvenom kosom linijom.

Kad se registarski list, odnosno neka od rubrika registarskog lista popuni, ili organizacija promeni naziv, podaci o organizaciji upisuju se na prvom slobodnom registarskom listu. Na taj list se prenose svi poslednji podaci s prethodnog registarskog lista. Nakon što se izvrši prenos svih poslednjih podataka iz prethodnog registarskog lista, taj list se precrtava crvenom kosom linijom. Na novom registarskom listu unosi se u odgovarajuću rubriku podatak o registarskom broju prethodnog upisa.

Član 10.

Brisanje organizcije iz registra vrši se precrtavanjem registarskog lista dvema paralelnim crvenim kosim linijama.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
 

Greška u bazi podataka

Molim vas pokušajte ponovo. Ako ponovo vidite ovu grešku, prijavite grešku administratoru.