Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Autor Tema: Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu  (Pročitano 2436 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Karlitto

 • Ribolovački Forum Srbije
 • Administrator
 • *****
 • Thank You
 • -Given: 7
 • -Receive: 0
 • Poruke: 828
 • Popularnost: 50
 • Pol: Muškarac
 • Ribolovački Forum Srbije
 • Referrals: 6
  • Riboloački Portal Srbije
Službeni glasnik RS”, br. 84/2009
Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK
o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način određivanja i visina naknade štete koju korisniku ribarskog područja plaćaju pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ako obavlja ribolov suprotno odredbama Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09) ili na drugi način nanese štetu ribljem fondu.

Član 2.

Visina naknade štete iz člana 1. ovog pravilnika određuje se u zavisnosti od vrste ribljeg fonda i iznosi:

1.
glavatica (Salmo marmoratus)
dunavska haringa (Alosa caspia)
crnomorska haringa (Alosa immaculata)
crnka (Umbra krameri)
svetlica (Leuciscus souffia)
drimski šaradan (Pachychilon pictum)
linjak (Tinca tinca)
zlatni karaš (Carassius carassius)
veliki vretenar (Zingel zingel)
mali vretenar (Zingel streber)
čikov (Misgurnus fossilis)
sve vrste roda Eudontomyzon Eudontomyzon
sve vrste roda Lampetra Lampetra
rak rečni (Astacus astacus)
rak potočni (Austropotamobius torrentium)

8000 dinara po primerku

 

1.1.
moruna (Huso huso)
sim (Acipenser nudiventris)
pastruga (Acipenser stellatus)
atlantska jesetra (Acipenser sturio)
dunavska jesetra (Acipenser gueldenstaedti)

2 000 000 dinara po primerku
 

2.
kečiga (Acipenser ruthenus)
som (Silurus glanis)
mladica (Hucho hucho)
potočna pastrmka (Salmo trutta)
drimska pastrmka (Salmo farioides)
lipljen (Thymallus thymallus)

5000  dinara po primerku

 

2.1.
ohridska pastrmka (Salmo letnica)
makedonska pastrmka (Salmo macedonicus)
dužičasta pastrmka (Oncorhynchus mykiss)
jezerska zlatovčica (Salvelinus alpines)
potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis)
smuđ (Sander lucioperca)
smuđ kamenjar (Sander volgensis)

4000  dinara po primerku

 

2.2.
štuka (Esox lucius)
manić (Lota lota)
mrena (Barbus barbus)
bucov (Aspius aspius)
šaran (Cyprinus carpio)

3000  dinara po primerku

 

2.3.
deverika (Abramis brama)
plotica (Rutilus pigus)
jaz (Leuciscus idus)
klen (Leuciscus cephalus)
skobalj (Chondrostoma nasus)
nosara (Vimba vimba)
rečna školjka (Unio pictorum)

1000  dinara po primerku

 

2.4.
kesega (Abramis ballerus)
crnooka deverika (Abramis sapa)
krupatica (Blicca bjoerkna)
grgeč (Perca fluviatilis)
crvenperka (Scardinius erythrophthalmus)
bodorka (Scardinius erythrophthalmus)

i sve ostale vrste riba

100  dinara po primerku
 

Član 3.

Za svaki primerak ribljeg fonda čija je dužina ispod veličine propisane Naredbom o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili delu ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu(“Službeni glasnik RS”, br. 17/09 i 36/09), visina naknade štete određuje se u iznosu od 6500 dinara.

Član 4.

Ako je šteta naneta ribljem fondu nastala kao posledica zagađenja ribolovne vode, visina naknade štete iznosi 60% od iznosa utvrđenog u članu 2. ovog pravilnika.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
 

Greška u bazi podataka

Molim vas pokušajte ponovo. Ako ponovo vidite ovu grešku, prijavite grešku administratoru.