ZAKONI I PRAVILNICI O RIBOLOVU

tema

(1/1)

[1] Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

[2] Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

[3] Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

[4] Zakon o registraciji sportskih organizacija i udruženja

[5] Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe i izgledi obrasca

[6] Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

[7] Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov

[8] Pravilnik o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavljaja ribolov

[9] Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

Navigacija

[0] Gore

Idi na punu verziju